Better, Faster, Stronger, Starter - Jubana
Wholesale
+370 626 52880
Working time
Mon - Fri : 08:00 - 17:00

Stūmokliniai pirštai ir žiedai

Stūmokliniai žiedai D-240
Jubana
Jubana kodas: 244761601

Kataloginis numeris:СТ-240-1004060-А

Pritaikymai:Varikliams: D-240, D-243, D-65
Technikai: MTZ-80, MTZ-82, JUMZ-6

Stūmokliniai žiedai D-50
Jubana
Jubana kodas: 504761602

Kataloginis numeris:СТ-50-1004060-А5

Pritaikymai:Varikliams: D-50
Technikai: MTZ-50, MTZ-52

Stūmokliniai žiedai D-144
Jubana
Jubana kodas: 144761604

Kataloginis numeris:Д144-1004060Б1

Pritaikymai:Varikliams: D-144, D-120
Technikai: Т-40, Т-25, Т-16

Stūmokliniai žiedai SMD-22
Jubana
Jubana kodas: 224761605

Kataloginis numeris:СТ-22-03с6А-КЧ

Pritaikymai:Varikliams: SMD-22, SMD-21
Technikai: NIVA, JENISEJ

Stūmokliniai žiedai PD-10
Jubana
Jubana kodas: 244761610

Kataloginis numeris:СТ-Д24.127А-1

Pritaikymai:Varikliams: PD-10

Stūmoklinis pirštas MTZ
Jubana
Jubana kodas: 504752020

Kataloginis numeris:50-1004042

Pritaikymai:Varikliams: D-240, D-243
Technikai: MTZ-80, MTZ-82

Stūmoklinis pirštas T40/T25
Jubana
Jubana kodas: 504752021

Kataloginis numeris:Д37-1004042

Pritaikymai:Varikliams: D-144, D-120, D-21
Technikai: T40, T30, T25, T16